פציעות ספורט

פציעות ספורט הן חלק מחיי הספורטאי, לפעמים משביתות מפעילות ולפעמים מונעות התקדמות ושיפור הישגים. 

חלק ממטרת הטיפול, מלבד החזרה לפעילות, היא מניעת הפציעה הבאה.