טיפול בכאב

קיימים סוגים שונים של כאב, במקומות שונים מסיבות שונות.

לפעמים כואב כשיש נזק ממשי, ולפעמים הכאב מהווה עבורנו מערכת התראה.

בכל מקרה אפשר לטפל, להקל ואף למנוע את הכאב ולחזור לאיכות חיים מלאה.